JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor Litoměřice

mares

Od svého jmenování ministrem spravedlnosti České republiky v roce 2004 vykonává soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. veškerou exekuční a další činnost dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

Dlouhodobě spolupracuje s velkými obchodními společnostmi, bankami, obcemi a významnými advokátními kancelářemi i s individuálními oprávněnými vstupujícími bez předešlých znalostí a zkušeností s exekucemi.