O nás

LP Legal, advokátní kancelář (dříve LYDON WELLS Legal, advokátní kancelář) poskytuje komplexní servis v oblasti práva občanského, obchodního, pracovního, práva nemovitostí, duševního vlastnictví a v jiných souvisejících právních oblastech.

Pro řadu klientů jsme již úspěšně realizovali právní poradenství v širokém spektru oborů. Současní i potenciální obchodní partneři se tak mohou opřít o znalosti zkušených advokátů. Úspěšně jsme realizovali u našich klientů přechod na nový občanský zákoník a zákon
o obchodních korporacích v podobě revize smluvní dokumentace a její úpravy za zohlednění změn napříč dotčenými oblastmi a nadále poskytujeme podporu a pomoc pro orientaci v turbulentních změnách.Poskytujeme poradenství v oblasti sporné i smluvní agendy. V oblasti smluvní agendy zajistíme kompletní přípravu smluvní dokumentace, právní rozbory a analýzy, korporátní agendy včetně pracovněprávního poradenství, vymáhání pohledávek a řešení sporů.

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům možnost řešit spory také formou mediace, a to buď prostřednictvím právníků kanceláře nebo prostřednictvím partnerské společnosti zabývající se mediací, facilitací a podporou při vyjednávání. Reagujeme tak na požadavky na efektivní a rychlé řešení sporů a dotazy zahraničních klientů, kteří znají mediaci ze svých domovských zemí.


LP Legal, advokátní kancelář
“Decide with confidence“

nove oriznute