Právo služebního poměru

Právo služebního poměru

V rámci právního poradenství v oblasti práva služebního poměru zabezpečujeme:

  • uplatňování finančních a jiných nároků vyplývajících ze služebního poměru
  • právní poradenství v oblasti trvání a změn služebního poměru
  • nároky vyplývající ze služebních úrazů / nemoci z povolání
  • zastupování v řízeních ve věcech služebního poměru, zejména zastupování v kázeňských řízeních