Právo životního prostředí

Právo životního prostředí

V rámci práva životního prostředí klientům poskytujeme:

  • zpracování právních stanovisek v otázkách životního prostředí, zejména pak práva odpadového hospodářství
  • přípravu a revizi smluv s poskytovateli služeb v oblasti životního prostředí
  • právní podporu při získávání povolení k činnostem regulovaným právními předpisy o ochraně životního prostředí