Fúze a akvizice

FÚZE A AKVIZICE

  V rámci fúze a akvizice klientům poskytujeme:

  • smluvní agendu dle potřeb a požadavků klienta
  • provádění změn v orgánech společností, příprava valných hromad, převody obchodních podílů a podpora při souvisejících
   korporátních změnách
  • due diligence