Korporátní a smluvní agenda

KORPORÁTNÍ A SMLUVNÍ AGENDA

V rámci korporátní a smluvní agendy klientům poskytujeme:

  • přípravu smluvní dokumentace dle potřeb a požadavků klienta kontrolu existujících smluv, upozornění na rizika z nich vyplývající
  • provedení změn v orgánech společností, přípravu valných hromad, převody obchodních podílů a podporu při souvisejících korporátních změnách
  • asistenci při vymáhání náhrady škody či bezdůvodného obohacení