Pracovněprávní poradenství & ochrana osobních údajů

Pracovněprávní poradenství
a ochrana osobních údajů

V rámci pracovněprávního poradenství a ochrany osobních údajů klientům poskytujeme:

  • posouzení, zda společnost postupuje v souladu s pracovněprávními předpisy, včetně návrhu nezbytných opatření a realizace nápravy
  • přípravu smluvní dokumentace
  • analýzu problémů a podporu při jejich řešení
  • asistenci při ukončování pracovněprávních vztahů (individuálním, hromadném)
  • podporu při jednání s odbory, kolektivní smlouvy
  • průběžné školení zaměstnanců