Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek

V rámci vymáhání pohledávek klientům poskytujeme:

  • monitoring pohledávky (insolvenční rejstřík, aktuální výše pohledávky, evidence plateb)
  • vedení mimosoudního jednání (vypracování dohody o uznání závazku, příprava splátkového kalendáře)
  • vypracování návrhu na vydání platebního rozkazu
  • zastupování v rámci soudního řízení
  • návrh na nařízení exekuce a sledování stavu exekuce