Rozhodujte se s jistotou

Partner mezinárodní sítě advokátních kanceláří

Jsme dynamická a moderní advokátní kancelář poskytující klientům služby dle jejich specifických potřeb a požadavků. Proklientský přístup, vysoká profesionalita a efektivita jsou pro nás prioritou.

Poskytujeme komplexní servis nejen v oblasti práva občanského, obchodního, pracovního, práva nemovitostí, duševního vlastnictví a v jiných souvisejících právních oblastech, ale i trestního, správního a ústavního.

Jako jediná kancelář v České republice disponujeme týmem advokátů specializujících se na právo služebního poměru a aktivně pomáháme vojákům, policistům a dalším příslušníkům ozbrojených složek.

Jako členové mezinárodní sítě advokátních kanceláří IBLC s pobočkami v 90 zemích světa jsme schopni poskytnout našim klientům podporu všude tam, kde je třeba.

Čím se zabýváme?

Naše kancelář se zabývá generální praxí, lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Etiam bibendum elit eget erat.

Transakce a korporátní poradenství

Nastavíme individuálně jakoukoliv transakci a snížíme možné negativní dopady pro vás i vaši společnost

Pracovní právo

Poskytneme nezbytnou oporu a pomoc zaměstnavatelům i zaměstnancům

Trestní právo

Zajistíme obhajobu a nezbytnou právní pomoc v trestním a přestupkovém řízení

Nemovitosti

Připravíme nezbytnou smluvní dokumentaci a zajistíme bezproblémový prodej či koupi nemovitosti

Rodinné právo

Poskytneme pomoc a právní zastoupení v řízení o výživném, rozvodu a vypořádání společného jmění

Vojáci a policisté

Bojujeme za vaše práva a zajišťujeme právní zastoupení ve věcech služebního poměru a kázeňského řízení

Duševní vlastnictví

Ochráníme vaše know-how, korporátní identitu a poskytneme právní pomoc a zastoupení ve sporech z práv duševního vlastnictví

Náhrada škody

Zajistíme právní poradenství v oblasti náhrady škody a nemajetkové újmy

Spory

Zajistíme efektivní vymáhání vaší pohledávky a poskytneme právní zastoupení v soudním, rozhodčím či arbitrážním řízení

Smlouvy

Připravíme smluvní dokumentaci dle specifik a potřeb konkrétního projektu a zajistíme tak jeho maximální ochranu

1000+ spokojených klientů

17 právníků

5 poboček po celé ČR

9 let historie na trhu

Kdo se o vás postará?

Alice

Zabývá se primárně pracovním, občanským a obchodním právem, a ochranou osobních údajů.

Alice je velkou milovnicí jógy a cestování! Nejlepší prostředek pro načerpání energie, klidu i inspirace.

JUDr. Alice Hejzlarová, LL.M., MBA

Zakladatelka a jednatelka +420
David

Zabývá se primárně obchodním a občanským právem, a právem životního prostředí.

David čte ve svém volném čase fantasy literaturu a komiksy. David je takt trochu geek.

Mgr. David Vavřínka

Partner, advokát +420
Michaela

Dle Michaely, je jízda na motorce analogií k životu i advokacii. Odměnou za přijatou zodpovědnost, ostražitost, respekt a víru, je pocit svobody a kouzlo přítomného okamžiku.

Mgr. Michaela A. Písařovičová

Koncipientka +420

Už jako malá říkala, že bude jako Ivo Jahelka – zpívající právník a dnes může hrdě prohlásit, že je nejlepší zpívající právník v týmu LP Legal. Na přání zazpívá všechna ustanovení zákoníku práce.

Mgr. Veronika Patáková

Spolupracující advokát +420

Články

Tři sta policistů chce doplatit peníze. Dohromady je o stovky milionů

Číst více

Tři sta policistů chce doplatit peníze. Dohromady je o stovky milionů

Číst více

Tři sta policistů chce doplatit peníze. Dohromady je o stovky milionů

Číst více

S kým spolupracujeme?

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky
N&F marketing group
Komora právní odpovědnosti
European centre for career education
DAS