Kdo jsme?

Advokátní kancelář, která je v právním světě unikátem v přístupu i kvalitě poskytovaných služeb. Vysoká profesionalita, osobní přístup ke klientům a na míru šitá řešení nás činí výjimečnými.

Nejsme ti, kdo pouze vykládají právo, ale dbáme na to, aby byl klient vždy součástí celého procesu, aby výsledek v plném rozsahu splňoval jeho přání a preference.

Kde působíme?

Právní poradenství a služby zajišťujeme klientům z celého světa, nejen v České republice. Jsme oprávněni poskytovat právní služby dle českého, evropského a mezinárodního práva.

Případy s mezinárodním přesahem nám nejsou cizí, navíc disponujeme rozsáhlou sítí kontaktů v nejrůznějších odvětvích a aktivně spolupracujeme se zahraničními advokátními kancelářemi.

Co pro Vás dále můžeme zajistit?

Náš tým je připraven spojovat poskytované právní služby s jinými profesionály z oborů daní, dotací, technologií, ale i z řad zdravotníků, psychoterapeutů, mediátorů a rodinných poradců, čímž Vám zajišťujeme komplexní řešení na míru Vaší situaci.

Naše centrála sídlí v Praze, zajišťujeme však poskytování právních služeb také na našich pobočkách v Hradci Králové, Zlíně, Liberci, Olomouci a Plzni. Pro zahraniční klienty poskytujeme právní služby také prostřednictvím sítě partnerských kanceláří.

Co a jak umíme?

  • Specialisté na pracovní právo a compliance
  • Právní podpora při podnikatelských záměrech od A po Z (start-up, vedení společnosti, péče o zaměstnance, M&A transakce mezinárodních formátů, zhodnocení daňových i účetních dopadů, aj.)
  • Jsme unikátní v oblasti práva služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, ale i státní služby.
  • Řešení pro oblasti práva nemovitostí, práva občanského, pracovního, ale i v dalších odvětvích civilního i veřejného práva, vč. práva duševního vlastnictví.
  • Podpora při správních řízeních (stavební řízení, přestupková agenda, kontroly ze strany státních orgánů a další)
  • Pomoc s oblasti internetových podvodů
  • A mnoho dalšího..

A proč jsme tak unikátní?

Náš exklusivní tým je plný mladých a dravých lidí i zkušených a ostřílených advokátů, kteří se nebojí výzev. Jejich diverzita zajistí komplexitu řešení Vašeho případu. Opakovaně získáváme prestižní ocenění v národním firemním žebříčku Právnická firma roku, taktéž pravidelně přispíváme odbornými články do on-line právnických magazínů (zde). Média o nás a našich kauzách nadšeně píšou (zde).

Jak šel čas

2010

Zahájení praxe

Zahájení samostatné advokátní praxe jako Mgr. Alice Kubíčková, advokát

2011

Lydon Wells Legal

Založení společnosti Lydon Wells Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

2012

Vedení projektu

Vedení projektu vzniku nové autorizované obalové společnosti v ČR.

2013

Úspěsné soudní spory

Úspěšné vedení skupiny soudních sporů se skupinou českých pojišťoven

2014

LP Legal

Změna názvu společnosti na LP Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

2015

JIPKA

Právní a negociační zajištění transakce prodeje jazykové školy JIPKA

2016

Pojišťovna D.A.S.

Zahájení spolupráce s pojišťovnou D.A.S. Rechtschutz AG, pobočka ČR.

2017

Spor s Armádou ČR

Úspěšné vedení sporu vojáků z povolání s Armádou ČR o neproplacené přesčasy.

2018

Ústavní stížnost

Úspěšná ústavní stížnost ve věci práva a obhajoby právnické osoby.

2019

Doporučovaná právní firma

Úspěšná právní pomoc opakovaně protiprávně propuštěnému příslušníkovi Vězeňské služby a následně první zisk titulu doporučovaná právní firma v oblasti pracovního práva.

2020

COVID

Právní pomoc v rámci pandemie Covid-19, čerpání ze záchraných programů a jejich efektivní využití klienty. Obhajoba titulu doporučovaná právní firma v oblasti pracovního práva a v oblasti firemní compliance.

2021

Luxury Brand Management a.s.

Právní a negociační zajištění transakce koupě sítě luxusních butiků Luxury Brand Management a.s.

2022

Spor s Policí ČR

Zahájení sporu s Policií ČR ve věci plnění nehrazené služební pohotovosti policistů. Právní zajištění developerského projektu na Praze 6.

2023

Co bude dál?

A co bude dál je jen na Vás a na nás…

Náš tým

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Commodi ratione harum suscipit minus fugiat, officiis, eos maxime tempore iure eum ex natus minima laborum dolorum repellendus ullam rem sit pariatur.

Alice

JUDr. Alice Hejzlarová, LL.M., MBA

Zakladatelka a jednatelka +420

Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, International Business School a Univerzitu J.A. Komenského. Právní praxi provozuje již 13 let. Specializuje se na pracovní právo, obchodní právo, fúze a akvizice, klientům předává také rozsáhlé zkušenosti z podnikání. Mluví anglicky, německy a španělsky. Profesní cestu advokacie zvolila proto, že se neumí smířit s nespravedlností.

David

Mgr. David Vavřínka

Partner, advokát +420

Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze a ve své praxi se zaměřuje na obchodní právo, právo nemovitostí vč. stavebního řízení, spornou agendu, občanské právo a trestní právo. Mluví anglicky a německy. Během studia koketoval zejména s veřejným a ústavním právem. Pevně však po dobu více než 10 let zakotvil v advokacii. Pro práci advokáta se rozhodl především proto, že umožňuje kreativně řešit problémy klientů. S klienty připraví strategii a následně dělá vše proto, aby byla naplněna, ať jde již o jednání s obchodními partnery, nebo vedení následného soudního sporu, či obhajobu klienta v trestním řízení.

Michaela

Mgr. Michaela A. Písařovičová

Koncipientka +420

Vystudovala Západočeskou univerzitu v Plzni a v nejbližší době ji čeká příprava na advokátní zkoušky. Je velmi aktivní v oblasti práva služebního poměru – v rámci Armády, Policie ČR i vězeňství. Současně asistuje u velkých a náročných transakcí, historicky např. při M&A společnosti Luxury Brand Management od Zdeňka Bakaly. Mezi její domény tedy patří také obchodní právo, ale i trestní a správní právo. Zároveň píše odborné články pro právnické online časopisy. Mluví anglicky a právo dělá proto, že má ráda výzvy a vymýšlení a nacházení řešení pro klienty. V advokacii spatřuje symbiózu, kdy nejen, že skrz právo pomáhá lidem, ale zároveň interakce s klienty jí přináší řadu zkušeností a dovedností, které naopak zúročuje v běžném životě.

Mgr. Veronika Patáková

Spolupracující advokát +420

Mgr. et Mgr. Kateřina Robeová

Koncipientka +420

V červnu 2020 získala magisterský titul z oboru veřejná správa, v roce 2023 úspěšně absolvovala obor právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity. Během studia sbírala zkušenosti na stážích na městských úřadech, v Kanceláři veřejného ochránce práv, u státního zastupitelství a na exekutorském úřadě. V týmu LP Legal se specializuje na správní právo, občanské právo a právo průmyslového vlastnictví. Ve volném čase se věnuje dalšímu vzdělávání, četbě a ráda tráví čas se svými přáteli.